Tools
Language

 Featured
Điều Kiện và Điều Khoản Khuyến Mãi Tiền Thưởng Nạp Tiền 100%

Reference Number: AA-00359 Last Updated: 11/02/2018 12:39 77 Rating/ 39 Voters Was this article helpful?Was this article helpful?Was this article helpful?

Tiền thưởng nạp tiền
Nhận ngay Tài Khoản Miễn Phí của bạn! »

Thể Lệ Chương Trình:

Hãy nạp tiền lần đầu tiên và nhận thưởng!


ĐIỀU KIỆN:

 1. Áp dụng cho Lần nạp tiền Đầu Tiên đối với khách hàng đăng ký tài khoản lần đầu.

 2. Tài khoản của bạn sẽ được tự động nhận tiền thưởng sau khi hoàn tất Nạp Tiền Lần Đầu Tiên. Tiền Thưởng  và Tiền Nạp được dùng để tính thưởng phải hoàn tất yêu cầu xoay vòng cược 18 lần trước khi bạn được phép Rút Tiền. Số tiền nạp không được dùng vào khuyến mãi được tính là MỘT (1) lần xoay vòng cược.

 3.       Ví dụ: Khách hàng A tham gia chương trình Tiền Thưởng Nạp Tiền, và nạp lần đầu VND 1,500,000.

  • Tiền thưởng: VND 1,500,000  x 100% = tối đa là VND 1,000,000
  •   
  • Số tiền nạp được dùng để tính thưởng: VND 1,000,000/100% = VND 1,000,000
  •   
  • Số tiền nạp không được dùng trong khuyến mãi: VND 1,500,000 - VND 1,000,000  = VND 500,000
  •   
  • Muốn rút tiền, trước hết người chơi A phải hoàn tất yêu cầu đặt cược:
  •    
        (VND 1,000,000   + VND 1,000,000  ) x 18 + VND 500,000 = VND 36,500,000.

 4. Rút Tiền sẽ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP khi khuyến mãi đang chạy, trừ khi yêu cầu đặt cược được hoàn thành hoặc khuyến mãi bị hủy. Khi hủy khuyến mãi, tiền thưởng và toàn bộ tiền thắng cược (NẾU CÓ) sẽ bị hủy.

 5. Lần nạp tiền tiếp theo sẽ được tính là MỘT (1) lần xoay vòng cược.

 6. Chỉ những cược đặt trên thị trường Thể Thao không-trực-tiếp với tỷ lệ cược:

  • Tỷ lệ cược EURO: bằng hoặc trên 1.50
  •   
  • Tỷ lệ cược HK: bằng hoặc trên 0.50
  •   
  • Tỷ lệ cược Malay:
   1. Bằng hoặc trên 0.50

   2. Số tiền thua ước tính cho cược với tỷ lệ cược âm (-)

  • Tỷ lệ cược Indo: bằng hoặc trên -2.00 (ví dụ: -1.50, 1.00, 1.50…) mớiđược tính là hợp lệ vào yêu cầu đặt cược.
  •  
 7. Cược Hoàn Tiền, cược Vô Hiệu, cược Hòa không được tính vào yêu cầu đặt cược của khuyến mãi này.

 8. Điều khoản và Điều kiện khuyến mãi chung được áp dụng.

View in other languages:

  Cơ cấu Khuyến Mãi

 1. Mã khuyến mãi: ACE10, RETOG5, FR100
  Thời gian khuyến mãi:  từ 12:00 GMT+8 ngày 1 tháng 11 2018 đến 11:59 GMT+8  ngày 1 tháng 12 2018
  Chỉ áp dụng cho: Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam.
  Khuyến mãi
  : 100% số tiền nạp lần đầu lên đến mức tối đa theo quy định của loại tiền bạn chọn.

  CNY
  IDRMYRTHBVND
  300.00650,000.00200.00
  1,000.001,000,000.00
 2. Mã khuyến mãi: ACE9, RETOG3
  Thời gian khuyến mãi:  từ 12:00 GMT+8 ngày 1 tháng 10 2018 đến 11:59 GMT+8  ngày 1 tháng 11 2018
  Chỉ áp dụng cho: Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam.
  Khuyến mãi
  : 100% số tiền nạp lần đầu lên đến mức tối đa theo quy định của loại tiền bạn chọn.

  CNY
  IDRMYRTHBVND
  300.00650,000.00200.00
  1,000.001,000,000.00
 3. Mã khuyến mãi: ACE8, RETOG2
  Thời gian khuyến mãi:  từ 12:00 GMT+8 ngày 1 tháng 9 2018 đến 11:59 GMT+8  ngày 1 tháng 10 2018
  Chỉ áp dụng cho: Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam.
  Khuyến mãi
  : 100% số tiền nạp lần đầu lên đến mức tối đa theo quy định của loại tiền bạn chọn.

  CNY
  IDRMYRTHBVND
  300.00650,000.00200.00
  1,000.001,000,000.00
Copyright © SBOBET.com. All rights reserved.