Tools
Language

Điều Kiện và Điều Khoản Khuyến Mãi Tiền Thưởng Nạp Tiền 30%

Reference Number: AA-00345 Last Updated: 01/10/2018 17:13 91 Rating/ 11 Voters Was this article helpful?Was this article helpful?Was this article helpful?Was this article helpful?

Tiền thưởng nạp tiền
Nhận ngay Tài Khoản Miễn Phí của bạn! »

Thể Lệ Chương Trình Khuyến Mãi:

Hãy nạp tiền lần đầu tiên và hoàn thành yêu cầu đặt cược để nhận tiền thưởng!


Điều Khoản và  Điều Kiện:

 1. Áp dụng cho Tiền Nạp Đầu Tiên của người chơi vào Cá Cược Thể Thao và lần đăng ký tài khoản đầu tiên.

 2. Đăng ký tài khoản của bạn với mã số khuyến mãi như thể hiện ở phía dưới phần Cơ Cấu khuyến mãi.

 3. Tài khoản của bạn sẽ được tự động ghi có với tiền thưởng sau khi hoàn thành yêu cầu đặt cược là: 26 lần x Tiền Nạp Lần Đầu Tiên. Tiền thưởng sẽ cập nhật vào tài khoản của bạn trong hoặc sau ba ngày làm việc, khi mà bạn đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặt cược của chương trình khuyến mãi này. Yêu cầu đặt cược này phải được hoàn thành trong vòng 60 ngày kể từ ngày kích hoạt tài khoản của bạn trước khi bạn được phép rút tiền.

 4. Nếubạn không đủ tiền trong tài khoản, người chơi có thể nạp thêm tiền để thỏa yêu cầu đặt cược và đủ điều kiện cho việc nhận tiền thưởng. Tuy nhiên, không có thêm tiền thưởng cho các lần nạp tiền sau này. Chúng tôi sẽ áp dụng Điều 5 cho bất kỳ yêu cầu rút tiền trước hạn nào mà yêu cầu đặt cược tối thiểu chưa được đáp ứng.

 5. Nếungười chơi yêu cầu hủy bỏ đăng kí tặng tiền thưởng hoặc muốn rút tiền trước khi đáp ứng các yêu cầu đặt cược, người chơi sẽ phải chịu một phí hành chính là 10% trên tổng (Net) số tiền thắng của các cược hợp lệ như nêu trong điều khoản 7 bên dưới.

 6. Tấtcả số dư tài khoản bao gồm tiền thưởng có thể được rút sau (3) ngày làmviệc sau khi thỏa tất cả các yêu cầu đặt cượt tại điều khoản 3.

 7. Chỉ những cược đặt trên thị trường Thể Thao không-trực-tiếp với tỷ lệ cược:
  a. Tỷ lệ cược EURO: bằng hoặc trên 1.50
  b. Tỷ lệ cược HK: bằng hoặc trên 0.50
  c. Tỷ lệ cược Malay:
      (i) Bằng hoặc trên 0.50
      (ii) Số tiền thua ước tính cho cược với tỷ lệ cược âm (-)
  d. Tỷ lệ cược Indo: bằng hoặc trên -2.00 (ví dụ: -1.50, 1.00, 1.50…)
  mớiđược tính là hợp lệ vào tính vào yêu cầu đặt cược của khuyến mãi. Cược Hoàn Tiền, cược Vô Hiệu, cược Hòa không được tính vào yêu cầu đặt cược của khuyến mãi này.

 8. Điều khoản và Điều kiện khuyến mãi chung được áp dụng.

View in other languages:


Cơ cấu Khuyến Mãi

 1. Mã khuyến mãi: SEA11, REJ6
  Thời gian khuyến mãi: Ngày 01 Tháng 12 2017 00:00 GMT +8 đến Ngày 31 Tháng 12 2017 23:59 GMT +8
  Chỉ áp dụng cho
  : Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam.
  Khuyến mãi
  : thêm 30% số tiền nạp lần đầu lên đến mức tối đa theo quy định của loại tiền bạn chọn.

  IDR
  MYR RMB THB VND
  3,200,000.00
  1,080.00 1,680.00
  8,700.00 5,500,000.00
 2. Mã khuyến mãi: SEA10
  Thời gian khuyến mãi: Ngày 01 Tháng 11 2017 00:00 GMT +8 đến Ngày 30 Tháng 11 2017 23:59 GMT +8
  Chỉ áp dụng cho
  : Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam.
  Khuyến mãi
  : thêm 30% số tiền nạp lần đầu lên đến mức tối đa theo quy định của loại tiền bạn chọn.

  IDR
  MYR RMB THB VND
  3,200,000.00
  1,080.00 1,680.00
  8,700.00 5,500,000.00
 3. Mã khuyến mãi: SEA9
  Thời gian khuyến mãi: Ngày 01 Tháng 10 2017 00:00 GMT +8 đến Ngày 31 Tháng 10 2017 23:59 GMT +8
  Chỉ áp dụng cho
  : Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam.
  Khuyến mãi
  : thêm 30% số tiền nạp lần đầu lên đến mức tối đa theo quy định của loại tiền bạn chọn.

  IDR
  MYR RMB THB VND
  3,200,000.00
  1,080.00 1,680.00
  8,700.00 5,500,000.00
 4. Mã khuyến mãi: SEA8, REJ5
  Thời gian khuyến mãi: Ngày 01 Tháng 09 2017 00:00 GMT +8 đến Ngày 30 Tháng 09 2017 23:59 GMT +8
  Chỉ áp dụng cho
  : Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam.
  Khuyến mãi
  : thêm 30% số tiền nạp lần đầu lên đến mức tối đa theo quy định của loại tiền bạn chọn.

  IDR
  MYR RMB THB VND
  3,200,000.00
  1,080.00 1,680.00
  8,700.00 5,500,000.00
Copyright © SBOBET.com. All rights reserved.