Language

 Featured
Làm sao tôi mở một tài khoản với SBOBET?

Reference Number: AA-00291 Last Updated: 04/12/2011 15:27 63 Rating/ 154 Voters Was this article helpful?Was this article helpful?Was this article helpful?

Mở tài khoản với SBOBET hoàn toàn miển phí và chỉ tốn một vài phút trước khi bạn có thể bắt đầu cá cược với đa dạng sản phẩm và sự kiện mà SBOBET cung cấp. Để mở một tài khỏan SBOBET, vui lòng theo các bước sau.

  1. Vào www.sbobet.com và nhấp vào MỞ TÀI KHOẢN ở gốc trái trên cùng của trang web.
  2. Nhập thông tin cá nhân của bạn và thông tin tài khoản như được liệt kê trên màn hình.
  3. Nhập mã số hiệu lực như được hiển thị trong hình minh họa.
  4. Xác nhận bạn đã đồng ý và chấp nhận Điều Kiện và Giới Hạn và Luật Cá Cược THể Thao bằng cách nhấp vào danh sách kiểm tra. Nhấp vào nút MỞ TÀI KHOẢN để thực hiện.
  5. Kiểm tra và xác nhận rằng thông tin của bạn trong hộp tin nhắn thì chính xác và nhấp vào OK để thực hiện hoặc Cancel để hủy bỏ.
  6. Nhấp vào nút In để in thông tin xác nhận để tham khảo về sau hoặc nhấp vào nút Đóng để đóng màn hình để hoàn thành việc đăng ký.

    Mã Tham Chiếu Đăng Ký: Một Mã Tham Chiếu Đăng Ký duy nhất được hiển thị ở  gốc trái trên cùng của trang web và đựơc sử dụng để xác nhận toàn bộ quá trình đăng ký của bạn.

    Trò Chuyện Trực Tiếp: Nhấp vào biểu tượng Trò Chuyện Trực Tiếp nằm ở gốc phải phía trên của trang web để được nhận trợ giúp tức thì từ nhân viên tư vấn của chúng tôi.

Copyright © SBOBET.com. All rights reserved.