Language

Làm sao tôi có thể liên hệ với SBOBET?

Reference Number: AA-00289 Last Updated: 11/01/2012 18:10 98 Rating/ 16 Voters

Để được trợ giúp từ chúng tôi, vui lòng nhấp vào đường dẫn Trò Chuyện Trực Tiếp nằm phía trên của trang.

Để được hỗ trợ thêm hoặc gởi thắc mắc, vui lòng liên hệ Bộ Phận Hỗ Trợ SBOBET của chúng tôi qua email support@sbobet.com. Hoặc bạn có thể liên hệ Bộ Phận Hỗ Trợ SBOBET qua:

  • Điện thoại tại Châu Âu: +44 1624 721960 / Châu Á: +63 28563776, +63 27296516  và qua fax tại Châu Âu: +44 1624 721966 / Châu Á: +63 28563766hoặc
  • Skype SBOBET Tên Skype: sbo-css

Câu hỏi về việc làm, vui lòng liên hệ Bộ Phận Nhân Sự SBOBET tại jobs@sbobet.com.

Copyright © Sports Bookie Online, Inc. All rights reserved.