Tools
Language

Tại sao SBOBET giới hạn các cá nhân dứơi 18 tuổi?

Reference Number: AA-00278 Last Updated: 12/07/2017 18:00 67 Rating/ 145 Voters Was this article helpful?Was this article helpful?Was this article helpful?

SBOBET cam kết là một nhà cái có trách nhiệm khi cung cấp cho khách hàng một trải nghiệm cá cược thú vị. Bạn phải ít nhất 18tuổi hoặc lứa tuổi hợp phái tại quốc gia bạn sinh sống (hoặc lứa tuổi nào cao hơn 18) để mở một tài khoản với SBOBET.

Bạn sẽ vi phạm luật pháp nếu bạn tham gia cá cựơc khi bạn dứơi 18tuổi và để ngăn chặn cá cược bất hợp pháp, chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân để xác nhận bạn nằm trong lứa tuổi hợp pháp để sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Copyright © SBOBET.com. All rights reserved.